Γνώρισε τις ομάδες

Ψάρια & θαλασσινά

Τρώμε 2-3 φορές την εβδομάδα ψάρια ή θαλασσινά. Δεν ξεχνάμε τα πιο λιπαρά από αυτά